قرآن درمانی

صفحه اصلی
آشنایی با امام زمان
آشنایی با ائمه
حقوق خانواده
مداحی
ادعیه
سخنرانی ها
مقالات
تصاویر
پرسش و پاسخ
معرفی استاد
سایتهای مذهبی
مناسبات

               پیامبر(ص)فرمودند :
 
هر کس درمانش را از قرآن کریم نگیرد خداونداورا شفا نمی دهد.

قرآن معجزه جاوید

اهمیت یادگیری قرآن

درمان با قرآن و ادعیه

ثواب و خواص سوره های قرآن

امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام فرمودند :

درمان تمام دردها د رقرآن وجود دارد قسم به آن

کسی که پیامبر را برانگیخت وخاندانش را گرامی

داشت درمان سوختن ، غرق شدن، دزد، گریختن

حیوانی از صاحبش، یا گمشده ای، یابنده فراری،

همه وهمه درمانش در قرآن است از آن بپرسید،

تا ازقرآن جواب دهم.

  فارسی     العربیه      اردو      English   

Copyright 2007 S A Khatami. All rights reserved.